სპორტის ჟურნალისტიკა სტაჟირებით

(ონლაინ და ბეჭდური მედია)

⛹️‍♀️ ?‍♂️ ?‍♀️ ?‍♂️ ?‍♀️ ?️‍♂️ ?‍♂️ ?️‍♀️ ?️‍♂️ ?‍♀️ ⛹️‍♂️?⛹️‍♀️ ?‍♂️ ?‍♀️ ?‍♂️ ?‍♀️ ?️‍♂️ ?‍♂️ ?️‍♀️ ?️‍♂️ ?‍♀️ ⛹️‍♂️?⛹️‍♀️ ?‍♂️ ?‍♀️ ?‍♂️ ?‍♀️ ?️‍♂️ ?‍♂️ ?️‍♀️ ?️‍♂️ ?‍♀️ ⛹️‍♂️?

? პროგრამა ითვალისწინებს თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას და პარალელურ სტაჟირებას ონლაინჟურნალში sporter.ge ⚽️

⭕️მსმენელები გაეცნობიან ჟურნალისტიკის ჟანრებს, შეისწავლიან ონლაინ და ბეჭდურ მედიაში მუშაობის სპეფიციკას, გამოიმუშავებენ ინფორმაციის მოპოვების და რესპონდენტთან ურთიერთობის უნარ-ჩვევებს და შექმნიან პუბლიკაციებს, რომლებიც აიტვირთება საიტზე: sporter.ge

⭕️პროგრამის ხელმძღვანელი:  ქეთი ბაჭველაშვილი

⭕️პროგრამის კომპონენტები:

⚽️ჟურნალისტიკის არსი და ისტორია (პრესა, რადიო, ტელევიზია)
?პუბლიცისტური ჟანრები
?სპორტული ჟურნალისტიკა
?ფოტოხელოვნება და ჟურნალისტიკა
?ბაზრის შესწავლა, აუდიტორიის განსაზღვრა
? მოვლენის, ფაქტის ანალიზი და ჟურნალისტური შეფასება
?თემების მოძებნის მეთოდები, პრობლემების განსაზღვრა.
?რესპოდენტის შერჩევა, კითხვების დასმა და ინფორმაციის მოძიების გზები (პრესა, სააგენტოები, ინტერნეტი, არქივი)
წყაროებზე მუშაობა. მეორადი წყაროების გამოყენება. კრიტიკული შეკითხვა.
?წყაროების, გამოცემების მითითება, არქივი და მისი გამოყენების სპეციფიკა.
?პუბლიკაციის დასათაურება?️‍♀️ინფორმაციის წყაროების გადამოწმება, შეზღუდვები და აკრძალვები ინფორმაციის მიღება გავრცელებისას, არგუმენტები საკუთარი უსაფრთხოებისთვის.
⛹️‍♀️აუდიტორიის გათვალისწინება ტექსტის წერის დროს და მისი ჩართვა მოვლენებში.
?️‍♂️კონფიდენციალური ამბების გაშუქება, სასამართლოს და ექსპერტიზის დასკვნების პასუხების და სოციოლოგიური კვლევების გამოყენება.
?ჟურნალისტური ეთიკა
?‍♂️პრაქტიკული ვარჯიშები

?️‍♂️მსმენელებს მიეცემათ ტელეჟურნალისტიკის რამდენიმე მასტერკლასზე დასწრების შესაძლებლობაც.?‍♂️

? პროგრამის დასასრულს, შესაბამისი საგამოცდო ნამუშევრის წარდგენის საფუძველზე, გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი!

?პროგრამის ღირებულება 150 ლარი (1 თვე)

? ხანგრძლივობა – 6 თვე (3 თვე ლექციები + პარალელური სტაჟირება, 3 – სტაჟირება)

? მეცადინეობები ტარდება კვირაში ერთხელ 3 აკადემიური საათი. დავალების შესასრულებლად (ინტერვიუს ჩასაწერად, პორტრეტის შესაქმნელად, სიახლეების მოსაძიებლად და ა.შ.) მსმენელს ეძლევა 1 კვირა.

? გადახდა წარმოებს წინასწარ შეთანხმებული ინდივიდუალური გრაფიკის მიხედვით ყოველთვიური ან ერთიანი (წინასწარი შენატანის) სახით.

?პროგრამაზე ჩასაწერად საკმარისი ონლაინგანაცხადის შევსება (იხ. ბმული: https://nextlevel.ge/რეგისტრაცია), ან მონაცემების გამოგზავნა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: registration@nextlevel.ge

? დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვირეკეთ ტელ: (+995) 577 65 19 09 ; 557 12 74 72